Studenter, kom och häng hos oss

Helena Eriksson, vd, Vinter och branschrådsordförande:

Förr i tiden var vi restriktiva till att ta emot praktikanter, ”det fanns inte tid”, nu har vi tänkt om helt och det är fantastiskt hur det vitaliserar oss byråer att få in nya unga och skarpa hjärnor som tänker nytt.

”…och så kommer det en praktikant, vem kan ta emot henne på måndag…?”

Gruppen vid mötesbordet sneglar nervöst på varandra. Handleda student = jobbigt. Men, det var då det. Nu är allt förändrat. Via ett systematiskt arbete har Vinter och de byråer som är aktiva i branschrådet i Luleå öppnat för mer praktik och samarbete med studenter.

Helena Eriksson, vd på Vinter och branschrådsordförande, gläds åt att arbetet ger effekt:

– Vi på Vinter tar i dag emot praktikanter till kontoren i Luleå och Stockholm och har väldigt goda erfarenheter av det. Vi har testat studenter från bland annat Mittuniversitetet, LTU och YH-utbildningen för digitala strateger. Vi har också skapat en förlängning som vi kallar Vinter.Lab som är ett projekt för studentmedarbetare. Vi erbjuder studenterna att ”hänga hos oss” och erbjuder dom att mot betalning delta i konkreta projekt. På deras villkor. Det är viktigt att de kan slutföra sin utbildning även om de snabbt kommer in i skarpa uppdrag hos oss.
Vi är självklart mentorer, men föreläser också på utvalda utbildningar.

Luleå Näringslivs branschråd för marknad har engagerat sig för att strukturera upp ett bättre samarbete med LTU, Luleå tekniska universitets, relevanta utbildningar.

Helena Eriksson, Vinter:

– Som branschrådsordförande har jag varit med och drivit ett projekt som handlat om att skapa broar mellan näringslivet och studenterna på LTU. Tanken är att studenterna ska få en möjlighet att göra praktik, men på ett nytt sätt. Vi har under året haft event på LTU för att checka intresset, vi har varit ut och träffat lärare och studenter i aktuella utbildningar. Nu i höst kommer den första omgången studenter göra sin praktik.
 
– Det unika är att vi från branschen kommer att vara handledare, men projekten kommer från frivilliga företag som anmält sig. Så alla elever har fått ett företag som de ska lösa ett problem för och till sin hjälp har de en handledare. Och hela branschrådet står till förfogande. Tanken är att studenterna ska få en bra inblick i Luleås näringsliv. Förhoppningsvis leder detta i slutändan till att fler väljer att stanna efter avslutade studier. Att de inser att Luleå är en bra plats att leva, bo och verkar i.
 

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor LTU:

– Det är ett väldigt bra exempel på hur vi kan skapa värde för både studenter och företag. Att som student få möjlighet att praktisera de teorier de lärt sig och dessutom utveckla sitt nätverk är ett otroligt viktigt komplement till deras utbildning. 
Grundproblemet är kompetensförsörjning. En fråga som dyker upp hos alla branscher, även inom kommunikation och marknadsföring

Helena Eriksson, Vinter:

– Vi som byrå får många uppdrag där företagen inser att de måste kommunicera och berätta om sig själva som potentiell arbetsgivare. Alla slåss om talangerna, många har stora pensionsavgångar och en del är helt enkelt desperata. Kompentensförsörjningen är en nyckelfråga, inte bara för oss själva, utan för företagen, organisationerna och för hela vår region. Det känns självklart att vi ska bidra för att förbättra just kompetensförsörjningen.  

– Jag har hört att det finns de som tycker att vi utnyttjar ”gratis” arbetskraft. Jag håller inte alls med. Jag tycker tvärtom att detta är en win-win situation. Studenterna idag vill ha extraknäck, det säger de själva till oss och ju längre in i utbildningen desto högre krav på att det är ett kvalificerat extraknäck som blir en fjäder i hatten i CV:n. Studenterna lär sig mycket samtidigt som de älskar att få vara med och bidra. Och för oss som byrå ger alla unga studenter oss ny energi och nya tankar. Alla på Vinter tycker att det är kul och utvecklande. Jag skulle vilja säga att blandningen av erfarenhet och ny kunskap, unga och äldre, förändrar arbetsklimatet till det bättre.
 

Aktiviteter Vinter genomför i höst ihop med utbildningar:

  • Vi har tre studentmedarbetare på våra kontor
  • Vi är handledare för två studenter i praktikprogrammet
  • Vi är med i LTU:s mentorskapsprogram och har två studenter
  • Vi är mentorer till studenter som nyligen tagit sin examen
  • Vi sitter i styrelsen för Digital strateg-utbildningen och är föreläsare
  • Vi är föreläsare på Berghs
Genom att besöka denna webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.