Normkreativitet och inkluderande kommunikation

Hur skapar du inkluderande kommunikation? Hur blir du mer innovativ? Hur når du nya målgrupper och hur attraherar du nya medarbetare?

På Vinter anser vi att rätt väg att gå för att arbeta med frågorna ovan stavas normkreativitet.

Vad är normkreativitet?
Medan normkritik innebär att synliggöra normer, betyder normkreativitet är att göra något åt dem. Att vara normkreativ handlar om att förändra, twista och bryta mot normer genom att använda sig av kreativitet.

Varför normkreativitet?
Begränsningen av normer i vårt samhälle är ett problem. Både när vi ska nå människor och när vi ska skapa nya idéer.

All kommunikation sker på mottagarens villkor och bra kommunikation handlar om att vara inkluderande.
Inkludering i sin tur handlar om att sätta på sig fler glasögon.

Att välja att arbeta normkreativt hjälper oss att tänka mer fritt. Det främjar vår kreativitet, ger oss fler perspektiv, ökar chansen att träffa rätt och optimerar vårt arbete. Vad det än är.

Dessutom har vi här en möjlighet att bidra till en lite bättre värld.

Vad visar forskningen?
Idag vet vi att kreativiteten är högre i icke homogena grupper. Och att företag som jobbar med inkludering skapar fler produkter. Fler perspektiv berikar och optimerar vårt arbete.

Forskning visar också att inkluderande kommunikation ökar den positiva attityden gentemot ett varumärke. Inte bara hos den minoritet som framställs, utan hela målgruppen.

När det kommer till att attrahera nya medarbetare visar undersökningar att företag med positiva arbetsgivarvarumärken får dubbelt så många ansökningar som mindre attraktiva varumärken. Och så många som 96 procent anger att företagets kultur måste stämma överens med deras personliga värderingar för att de ska känna sig nöjda med arbetsplatsen.

Hur kan vi hjälpa dig?
Från vårt håll finns tre ingångar till att jobba med normkreativitet:

 • Kultur och värderingar
 • Employer branding
 • Kommunikation

Kultur och värderingar
Att jobba med företagets kultur och värderingar är en grund en måste lägga för att både uppfattas som trovärdig och för att kommunikation och Employer branding ska fungera fullt ut.

Som företag finns en hel del lagar en måste följa. Som diskrimineringslagen, där det till exempel finns nya regler för aktiva åtgärder sedan 1 januari 2017.

Det här innebär att en måste arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och främjande för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det här är det absolut minsta du som företag bör jobba med.

Men förutom att följa lagen finns andra parametrar att titta på för att ett företag ska må bra, för att de anställda ska trivas och för att en ska nå bättre resultat. Vilken jargong och vilka hierarkier finns på företaget? Vad hindrar er från att locka till er fler exempelvis kvinnor eller utlandsfödda? Vad försvårar för er att behålla medarbetare?

Arbetsprocessen för att jobba normkreativt utifrån företagets kultur och värderingar brukar Vinter lägga upp så här:

 • Nulägesanalys
 • Workshop normer och normkreativitet med konkreta övningar
 • Dokumentering och förslag på fortsatt arbete
 • Implementering

Employer branding

När vi pratar Employer branding menar vi uppfattningen om varumärket/organisationen som arbetsgivare. Hur attraherar, rekryterar och behåller vi människor?

I en tid då arbetslösheten är väldigt låg och behovet av kompetens är akut, blir kampen om de vassaste hjärnorna otroligt viktig.

Att jobba normkreativt, eller inkluderande, är en stor del av Employer branding.

Arbetsprocessen för att jobba normkreativt utifrån Employer branding brukar Vinter lägga upp så här:

 • Workshop – insikter, omvärldsbevakning, hur gör andra
 • Nulägesanalys – medarbetarenkäter, värderingar
 • Strategi (WIIFM)
 • Koncept Employer branding
 • Intern implementering
 • Extern aktivering/kampanj
 • Mätning, analys och löpande åtgärder

Kommunikation
Hur ett företag uttrycker sig och ser ut har stor betydelse för hur det uppfattas, både externt och internt.

All kommunikation sker på mottagarens villkor och bra kommunikation handlar som sagt om att vara inkluderande. Inkludering i sin tur handlar om att sätta på sig fler glasögon.

Att välja att arbeta normkreativt hjälper oss att tänka mer fritt. Det främjar vår kreativitet, ger oss fler perspektiv, ökar chansen att träffa rätt och optimerar vårt arbete.

Ur ett Employer branding-perspektiv är normkreativ kommunikation, eller inkluderande kommunikation, a och o. Hur utformar en till exempel rekryteringsannonsen? Vad säger företaget om sig självt på webb? Och vad visar företagets bilder?

Arbetsprocessen för att jobba med normkreativ kommunikation brukar Vinter lägga upp så här:

 • Nuläge av extern kommunikation
 • Workshop normkreativ kommunikation med konkreta övningar
 • Eventuell målgruppsanalys
 • Kreativt koncept med förslag på konkreta enheter
 • Kanalstrategi

Vår egen resa

Vi är för likriktade, heteronormativa och bländade av vår egen vithet.

Ungefär så gick tankarna på vårt kontor för ett antal år sedan. Den homogena reklambranschen skavde mycket riktigt och vi mådde helt ärligt inte så bra som grupp. Vi ville förändra något. Hitta glädjen igen, optimera kreativiteten och nå våra målgrupper bättre. Kommunicera schysstare och mer inkluderande.

Vi började prata. Syna oss själva och vår jargong. Vi jobbade med diskrimineringsgrunder, härskartekniker. Vi granskade vår kommunikation. Andras kommunikation. Och vi pratade ännu mer.

Till slut landade vi i normkreativitet. Vi ville inte bara synliggöra de där normerna. Vi ville göra något åt dem också. För oss själva och våra kunder.

Det här är ett livslångt arbete. Normkreativitet är en hygienfaktor och en färskvara – inte en PR-kampanj. Vi kan aldrig bli färdigutbildade utan måste ständigt skaffa oss mer erfarenhet eller be om hjälp. Där utmanandet är ett mål i sig.

Luleå
Post- och besöksadress: 
Storgatan 24
972 32 Luleå
info@vinter.se

Stockholm
Besöksadress:
Åsögatan 115
info@vinter.se

Hitta din kontakt
Genom att besöka denna webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.