Normkreativitet och inkluderande kommunikation

Tar du mossiga bilder? Förstärker du stereotyper med dina texter? Eller skrämmer din rekryteringsannons iväg precis de du vill attrahera?

Begränsningen av normer i vårt samhälle är ett problem. Både när du ska nå människor och när du ska skapa nya idéer. Då all kommunikation sker på mottagarens villkor är inkludering idag ett måste. Men hur gör du?

Genom att arbeta med normkreativitet och inkluderande kommunikation vidgar du dina perspektiv och därmed chansen att träffa rätt och optimera ditt arbete. Vad det än är. 
Dessutom ger det dig en möjlighet att bidra till en lite bättre värld.

[normkreativitet]

Medan normkritik innebär att synliggöra normer, betyder normkreativitet är att göra något åt dem. Att förändra, twista och bryta mot normer. Action!

Det visar forskningen

De positiva effekterna av normkreativitet och inkluderande kommunikation finns det idag en hel del forskning som stödjer. Den visar bland annat att inkluderande kommunikation:

Ger en mer positiv attityd till varumärket

Lockar nya målgrupper och därmed nya intäkter

Attraherar talanger på arbetsmarknaden

Hur kan vi på Vinter hjälpa dig?

Från vårt håll finns det tre ingångar till att jobba med normkreativitet:

 • Kultur och värderingar
 • Kommunikation
 • Employer branding

Kultur och värderingar

Det första du bör göra om du vill kommunicera mer inkluderande är att börja med dig själv och din arbetsplats kultur och värderingar. Du bör skaffa dig kunskap och vara medveten om dina egna privilegier och fördomar för att både vara trovärdig och lyckas.

Men förutom att följa diskrimineringslagen, där det finns nya regler för aktiva åtgärder sedan 1 januari 2017, finns andra parametrar att titta på för att ett företag ska må bra, för att de anställda ska trivas och för att en ska nå bättre resultat. Vilken jargong och vilka hierarkier finns på företaget? Vad hindrar er från att locka till er fler exempelvis kvinnor eller utlandsfödda? Vad försvårar för er att behålla medarbetare?

Arbetsprocessen för att jobba normkreativt utifrån företagets kultur och värderingar brukar Vinter lägga upp så här:

 • Nulägesanalys
 • Workshop normer och normkreativitet med konkreta övningar
 • Dokumentering och förslag på fortsatt arbete
 • Implementering

Kommunikation

När vi kommunicerar utgår vi först och främst från oss själva där vi bär med oss olika erfarenheter och föreställningar. Det här kan såklart vara ett problem. Speciellt i homogena grupper och branscher. 

Genom inkluderande kommunikation bryter vi normer, fördomar och stereotyper. Och chansen att mottagaren ska tolka budskapet som vi vill ökar.

Arbetsprocessen för att jobba med normkreativ kommunikation brukar Vinter lägga upp så här:

 • Nuläge av extern kommunikation
 • Workshop normkreativ kommunikation med konkreta övningar
 • Eventuell målgruppsanalys
 • Kreativt koncept med förslag på konkreta enheter
 • Kanalstrategi

”När vi kommunicerar berättar vi inte bara om verkligheten
– vi skapar den också”

Employer branding

När vi pratar Employer branding menar vi uppfattningen om varumärket/organisationen som arbetsgivare. Hur attraherar, rekryterar och behåller vi människor?

I en tid då arbetslösheten är väldigt låg och behovet av kompetens är akut, blir kampen om de vassaste hjärnorna otroligt viktig. Att jobba normkreativt, eller inkluderande, är en stor del av Employer branding.

Arbetsprocessen för att jobba normkreativt utifrån Employer branding brukar Vinter lägga upp så här:

 • Workshop – insikter, omvärldsbevakning, hur gör andra
 • Nulägesanalys – medarbetarenkäter, värderingar
 • Strategi (WIIFM)
 • Koncept Employer branding
 • Intern implementering
 • Extern aktivering/kampanj
 • Mätning, analys och löpande åtgärder

Så gjorde vi

Vi är för likriktade, heteronormativa och bländade av vår egen vithet.

Ungefär så gick tankarna på vårt kontor för ett antal år sedan. Den homogena reklambranschen skavde mycket riktigt och vi mådde helt ärligt inte så bra som grupp. Vi ville förändra något. Hitta glädjen igen, optimera kreativiteten och nå våra målgrupper bättre. Kommunicera schysstare och mer inkluderande.

Vi började prata. Syna oss själva och vår jargong. Vi jobbade med diskrimineringsgrunder, härskartekniker. Vi granskade vår kommunikation. Andras kommunikation. Och vi pratade ännu mer.

Till slut landade vi i normkreativitet. Vi ville inte bara synliggöra de där normerna. Vi ville göra något åt dem också. För oss själva och våra kunder.

Det här är ett livslångt arbete. Normkreativitet är en hygienfaktor och en färskvara – inte en PR-kampanj. Vi kan aldrig bli färdigutbildade utan måste ständigt skaffa oss mer erfarenhet eller be om hjälp. Där utmanandet är ett mål i sig.

För mer information kontakta Mariana Vnuk

Luleå
Post- och besöksadress: 
Storgatan 24
972 32 Luleå
[email protected]

Stockholm
Besöksadress:
Åsögatan 115
[email protected]

Hitta din kontakt
Genom att besöka denna webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.