Employer branding är viktigare än någonsin

När du som arbetsgivare måste tänka mer och mer på företagets CV är ett lyhört och jämlikt ledarskap mer än ett krav.

Det är en förutsättning.

Vi som arbetsgivare står inför stora utmaningar, upprepas det gång på gång. Vi ska inte bara attrahera talanger, anställda de yngre generationerna och behålla de som redan är anställda. Vi ska också se till att alla mår bra, och samtidigt vara supereffektiva och lönsamma. Om vi bortser från den ekonomiska aspekten – vilket egentligen inte går – och bara fokuserar på ledarskap ett tag, så måste jag erkänna att jag låg hemma och funderade på hur i hela friden jag skulle få ihop pusslet. Ju mer vi försökte lösa problemen, desto mer dåliga saker kom upp till ytan och ju sämre mådde personalen. Jag ifrågasatte mig själv. Kraftigt. Och det här trots att jag tycker att jag har väldigt sunda värderingar.

Nog om hur det har varit, för någonstans kom en vändning. Med blicken i backspegeln skulle jag vilja berätta om två saker som jag tror har haft stor betydelse för kulturen på Vinter så som den är nu. För det första började vi ha utvecklingssamtal varannan vecka med all personal. I början var det knöligt att få tiden att räcka till och framförallt att prioritera möten, både från min och personalens sida. Nu har vi hållit på i ungefär två år och det är en av det bästa sakerna vi infört. Det handlar om att utveckla och ta hand om människorna – och då menar jag hela människan. Det blivit min bästa termometer på hur organisationen mår.

Den andra saken som haft stor inverkan är det interna arbetet med att skapa en arbetsplats som på alla sätt och vis har sin grund i att alla ska behandlas jämlikt. Arbetet startades på grund av att jag som arbetsgivare ville följa lagen, men utvecklades snabbt till något mycket mer. Jag upplever att klimatet är mer öppet, mer kreativt och framförallt mer tillåtande. Vi tar tuffa diskussioner och de landar bra. Vi tar tag i problem direkt och skitsnackarkulturen, som jag upplevde fanns, är borta. Och ska jag prata om mig själv, så har det här arbetet lett till att jag utvecklats som ledare. Jag har tagit på mig fler glasögon vilket gör att jag ser saker ut fler synvinklar och det ger mig en ökad förståelse för människorna som jobbar här.

Jag blir glad när jag ser och hör att det jag säger har betydelse för den jag pratar med i samtalen. Att vi tillsammans ser till att det är personen som utvecklas, på sina villkor. Jag får också feedback av de anställda när de tycker att jag gör bra eller mindre bra saker. Det tar jag som ett kvitto på att klimatet är öppet, när de anställda vågar säga till mig. Det har hela tiden varit målsättningen, att alla ska våga prata och säga vad de tycker och tänker. Något som gör mig glad är att de nyanställda säger att en av orsakerna till att de valde Vinter är just att vi prioriterar personalens utveckling.

Men okej, ska jag slå mig för bröstet och tycka att jag är bra? Nej. Tvärtom faktiskt – vid båda de här stora förändringarna har jag tagit hjälp. Mycket av styrkan ligger just där tror jag, att jag insåg att jag behövde externt stöd. Ibland av någon som är klok och ställer rätt frågor, som får en att sätta på sig andra glasögon. Ibland kan det behövas något mer. Om vi packar ihop helheten skulle jag säga att det handlar om att jobba strategiskt med Employer branding. Och av att döma på uppdragen vi får in så har det aldrig varit viktigare än nu.

Det vi ser är dock att många inte vet var de ska börja. Kanske behöver du, precis som jag, stöd i hur du ska komma vidare. Hur du ska utveckla ditt ledarskap och skapa en bättre företagskultur för att få de där förutsättningarna för att attrahera talanger, men även behålla befintlig personal. Men också hur, när och var du ska nå nämnda talanger. Hur du ska kommunicera med dem. Ett arbete som många företag behöver ta sig an eftersom det precis som det gång på gång upprepas, är vi arbetsgivare som står inför utmaningen.

Så vad är kontentan av det här? Jo när jag som arbetsgivare måste tänka mer och mer på företagets CV och attraktivitet, är ett lyhört och jämlikt ledarskap mer än ett krav. Det är en förutsättning för att kunna attrahera talanger, men också för att kunna ta tempen på hur människorna som jobbar på företaget mår, och därigenom leda organisationen mer effektivt. Du behöver däremot inte göra det ensam.

Genom att besöka denna webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.