BM.jpg

Egen tidning stärker vi-känslan hos Bosch

Publicerad i:

Sedan 2013 har Vinter bidragit till ”vi-känslan” inom den stora Boschkoncernen. Detta tack vare den nordiska interntidningen Bosch Moments. I dagarna skickas ett rykande färskt nummer ut till drygt 3 500 medarbetare.

Tidningen är en strategisk kommunikationsinsats för att knyta de olika länderna och divisionerna närmare varandra för att utveckla än starkare samarbeten inför framtiden. Bosch Moments ges ut på fyra språk: svenska, finska, danska och engelska.  

Vinter låg bakom hela idén med tidningen, och sitter numera med i redaktionen, formger och skriver artiklarna i den.

- Det är ett omfattande men roligt arbete som också knyter oss som partner närmare vår uppdragsgivare Bosch, säger Helén Fagerström, kundansvarig på Vinter.

Det nya numret av Bosch Moments handlar en hel del om internt förändringsarbete. Läsarna får också ta del av nya affärer och lösningar.

Helén Fagerström:

- En populär och återkommande avdelning är baksidan där olika Boschmedarbetare får tycka till om en viss fråga.

Den tryckta tidningen är en del i Boschs internkommunikation. Löpande produceras även innehåll – som artiklar och information – till Boschs eget intranät. Även här hjälper förstås Vinter till. 

Behöver din internkommunikation utvecklas? Hör av dig till oss berätta vi mer om vad vi kan hjälpa till med.

bosch internkommunikation tidning

Publicerat tisdag 20 juni, 2017

Läs också: