Styrelse med ridpiska

Styrelse med ridpiska

Publicerad i:

Vinter är ett konsultbolag. Vi jobbar med kommunikation, PR, content, digital marknadsföring, design och reklam. Vi är relativt sett framgångsrika. Har fördubblat firman på några år. Har vunnit vår bransch nationella tävling Årets Byrå. Vi är regionalt sett stora som byrå och har i dag tagit klivet ut och jobbar även med nationella och nordiska kunder. Jag sitter själv i vår nationella branschorganisation KOMMs styrelse.

Nå. Vilken styrelse behöver vi?

Den frågan lever vi med – ständigt. Det enda som är lika över tid är förändringen. Att vi aldrig kan stå still.

Insikt ett.
Ägarledda bolag behöver en extern styrelseordförande. Så är det bara. Annars riskerar utvecklingsarbetet bli idémässigt inavlat om samma människor sitter i styrelse, ledningsgrupp och på alla nyckelpositioner i alla nivåer. Samma hjärnor. Samma tankar.
Det blir också för lätt att fatta bekväma beslut. Lätt att smita undan. Lätt att rationalisera verkligheten så att ingen sätts under galgen. Trevligt, men knappast utvecklande, om du frågar mig.

2007 klev jag in som vd och delägare på Vinter och då blev svaret på styrelsefrågan att vi behövde en stark extern styrelseordförande som hjälpte oss som bolag att bygga struktur.  Från ekonomisk rapportering, rutiner, roller och på sätt och vis en mer långsiktigt tydlig styrning.
Vi är ju gubevars kreativa konsulter och som sådan jobbar vi reflexmässigt med lappkast, att göra tvärtom, tänka utanför boxar och göra det oväntade. Att hela tiden kasta om ett bolags strategiska arbete är dock inte alltid framgångsrikt, det kan sluta med att du blir kvar där på skidorna i mörkret på fjället om du hela tiden vänder om, följer det senaste infallet och inte går mot något tydligt mål.
Vi valde därför in en styrelseordförande som fick uppdraget att banka in struktur och styrning i oss. Licens att smiska oss.

Sedan när vi kom över det strukturella krönet mötte vi nya behov och då kunde vi rationellt också möblera om styrelsen efter dessa.

Då sökte vi en driven entreprenör som gjort företagsresor, någon som varit med om att både lyckas och misslyckas. Som kunde se nya perspektiv och se andra lösningar just för företagets utveckling. Personen fick gärna också vara en dörröppnare. Därför helst inte hämtad ur vårt befintliga nätverk.
Vi hittade den personen och fokuset flyttades och arbetet tog ny fart.
På den resan är vi fortfarande.

Insikt två.
Du måste våga välja in en person som gör att du riskerar något. En person som utifrån sin integritet och cv kan platsa dig och ställa krav. Driva ut dig ur din ”comfort zone”. Självklart ska det bottna i tillit och varm omtanke, men den externa personen/personerna du tar in måste ha pondus och mandat.

För mig är det glasklart att vår framgångsresa hade varit betydligt mycket krokigare om den ens alls blivit av utan smisket från styrelsens externa ledamöter.
Så, allvarligt, vem borde du ge ridpiskan till?

kommunikation styrelse årets byrå KOMM entreprenör

Publicerat måndag 24 november, 2014

Läs också: